ReadyPlanet.com


เสนองาน


www.turnonvision.com ผู้ผลิตงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ทั้งด้าน งาน presentation องค์กร,โทรทัศน์ สารคดี, วีดีทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุ, อินเตอร์เน็ต, การออกแบบดีไซด์ รวมถึงบริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำระดับมาตรฐานโลก ด้วยความมุ่งมั่นในกระแสธารของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุค Segmentation www.turnonvision.com จึงสร้างงานอย่างจริงจัง เพื่อรองรับกับความต้องการขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการสื่อสารยุคใหม่ ในการตอบสนองความต้องการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสาร ตรงประเด็น และสร้างประสิทธิผลในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ www.turnonvision.com วางเป้าหมายในการเป็น Production House คุณภาพ พร้อมรังสรรค์งานสื่อประชาสัมพันธ์ สู่สายตากลุ่มเป้าหมาย ทุกที่ ทุกเวลา


Post by onjittra (princess_sunday-at-live-dot-com) :: Date 2011-06-01 14:46:51 IP : 49.228.200.165


[1]

Opinion No. 1 (3268699)
modest wedding dresses 2011 tea length wedding dress empire waist cocktail dress maternity bridesmaid dresses
By Russ Zic Date 2011-11-12 22:34:20 IP : 124.90.240.210


Opinion No. 2 (3268911)
short wedding dresses Cheap Evening Gowns wedding dresses uk Evening Dresses
By Todd Cranson Date 2011-11-16 11:19:20 IP : 60.176.104.74


Opinion No. 3 (3278387)
prom dresses uk halter wedding dresses lds wedding dresses 2012 cocktail dresses
By Alberta Hargitt Date 2012-02-28 08:16:23 IP : 1.195.245.198[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mailCopyright © 2010 All Rights Reserved.